Các thiết bị xử lý nước thải thường dùng nhất?

Có khá nhiều phương pháp xử lý nước thải khác nhau như sử dụng các phương pháp : Phương pháp xử lý lý học Phương pháp xử lý hóa học và hóa lý Phương pháp xử lý sinh học

Tùy từng nhu cầu mục đích và công trình xủ lý nước thải, tùy vào địa hình và tính chất mà chúng ta sẽ xử dụng các thiết bị xử lý khác nhau. Thiết bị xử lý nước thải không cố định, có thể linh hoạt lựa chọn. Tìm hiểu thêm một số thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt FRP
Những phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt hay được sử dụng ?

Có khá nhiều phương pháp xử lý nước thải khác nhau như sử dụng các phương pháp :
Phương pháp xử lý lý học
Phương pháp xử lý hóa học và hóa lý
Phương pháp xử lý sinh học

Nhưng trong khuôn khổ bài viết này không làm rõ được hết những phương phá chính trong xử lý nước thải sinh hoạt. 
Những công nghệ xử lý nước thải hay dùng?
Ứng với mội quy mô và địa hình , kèm theo yêu cầu kỹ thuật từ phía khách hàng mà công ty môi trường sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn công nghệ phù hợp nhất cho hệ thống xử lý nước thải của mình.

Sản phẩm nổi bật

Facebook