Nước thải công nghiệp là gì ?

Nước thải công nghiệp là nước thải được sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp. Đối với xí nghiệp công nghiệp có hai loại nước thải: nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất: Nước thải sinh hoạt bao gồm: nước thải sinh hoạt từ khâu chuẩn bị, chế biến thức ăn tại các nhà hàng nhà ăn xí nhiệp, nước thải sinh hoạt của công nhân…. Nước thải sản xuất là loại nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất của công ty, xí nghiệp…tùy thuộc vào nguyên liệu, công nghệ sản xuất…thì mức độ ô nhiễm sẽ khác nhau.

Nước thải công nghiệp là nước thải được sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp. Đối với xí nghiệp công nghiệp có hai loại nước thải: nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất:
 
Nước thải sinh hoạt bao gồm: nước thải sinh hoạt từ khâu chuẩn bị, chế biến thức ăn tại các nhà hàng nhà ăn xí nhiệp, nước thải sinh hoạt của công nhân….
Nước thải sản xuất là loại nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất của công ty, xí nghiệp…tùy thuộc vào nguyên liệu, công nghệ sản xuất…thì mức độ ô nhiễm sẽ khác nhau.

Trong nước thải sản suất công nghiệp lại được chia ra làm 2 loại:
 
Nước thải sản xuất bẩn, là nước thải sinh ra từ quá trình sản xuất sản phẩm, xúc rửa máy móc thiết bị, từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên, loại nước này chưa nhiều tạp chất, chất độc hại, vi khuẩn, …
Nước thải sản xuất không bẩn là loại nước sinh ra chủ yếu khi làm nguội thiết bị, giải nhiệt trong các trạm làm lạnh, ngưng tụ hơi nước cho nên loại nước thải này thường được quy ước là nước sạch.

Cơ sở nhận biết nước thải công nghiệp:
 

Nước thải được sản sinh từ nước không được dùng trực tiếp trong các công đoạn sảnxuất, nhưng tham gia các quá trình tiếp xúc với các khí. chất lỏng hoặc chất rắn trong quátrình sản xuất. Loại này có thể phát sinh liên tục hoặc không liên tục, nhưng nói chungnếu sản xuất ổn định thì có thể dễ dàng xác định được các đặc trưng của chúng.
 
Nước thải được sản sinh ngay trong bản thân quá trình sản xuất. Vì là một thành phần củavật chất tham gia quá trình sản xuất, do đó chúng thường là nước thải có chứa nguyênliệu, hoá chất hay phụ gia của quá trình và chính vì vậy những thành phần nguyên liệuhoá chất này thường có nồng độ cào và trong nhiều trường hợp có thể được thu hồi lại. Vídụ như nước thải này gồm có nước thải từ quá trình mạ điện, nước thải từ việc rửa hay vệsinh các thiết bị phản ứng, nước chứa amonia hay phenol từ quá trình dập lửa của côngnghiệp than cốc, nước ngưng từ quá trình sản xuất giấy. Do đặc trưng về nguồn gốc phátsinh lên loại nên loại nước thải này nhìn chung có nồng độ chất gây ô nhiễm lớn, có thểmang tính nguy hại ở mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào bản thân quá trình công nghệ và phương thức thải bỏ. Nước thải loại này cũng có thể có nguồn gốc từ các sự cố rò rỉ sản phẩm hoặc nguyên liệu trong quá trình sản xuất, lưu chứa hay bảo quản sản phẩm,nguyên liệu.
 
Thông thường các dòng nước thải sinh ra từ các công đoạn khác nhau của toàn bộ quátrình sản xuất sau khi được sử lý ở mức độ nào đó hoặc không được xử lý, được gộp lạithành dòng thải cuối cùng để thải vào môi trường (hệ thống cống, lưu vực tự nhiên nhưsông, ao hồ…). Có một điều cần nhấn mạnh: thực tiễn phổ biến ở các đơn vị sản xuất, donhiều nguyên nhân, việc phân lập các dòng thải (chất thải lỏng, dòng thải có nồng độ chấtô nhiễm cao với các dòng thải có tải lượng gây ô nhiễm thấp nhưng lại phát sinh vớilượng lớn như nước làm mát, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn…) cũng như việctuần hoàn sử dụng lại các dòng nước thải ở từng khâu của dây chuyền sản xuất, thường ítđược thực hiện. Về mặt kinh tế, nếu thực hiện tốt 2 khâu này sẽ giúp doanh nghiệp giảmđáng kể chi phí sản xuất, chi phí xử lý nước thải.
 

Sản phẩm nổi bật

Facebook